Μια Μέρα τον Δεκέμβρη της Josie Silver |ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ

Golden stars rating template isolated on white background.

Μία Μέρα τον Δεκέμβρη της Josie Silver
Σελίδες: 480
Format: Paperback
Εκδόσεις: Κλειδάριθμος
Ημ/νια έκδοσης: November 2018
GOODREADS

Continue reading

Advertisement

Announcement: Reviews in Greek

Hello my beautiful people! How are you? I came here today with a small announcement on my upcoming posts.

As you may know I’m currently living in Greece, which means that I sometimes read books in Greek by Greek authors, since they have not been translated in English. Moreover, I sometimes borrow books from my local library, where all the books are in Greek as well. Being said that, I plan to start posting reviews in Greek (along with the English ones of course)  from now on, but only for books that haven’t been translated in English yet.

There are some amazing books that I’ve read recently by Greek authors and I feel the need to speak about them on my blog. So, please bear with me.

I’m also fluent in Russian so maybe in the future I’ll write reviews on Russian literature. Who knows?

Question of the day: I speak three languages. Does that mean that I’m a bilingual or a multilingual person?